Ondergang en overgang

Atelier-complex Noordwal 117, Den Haag

18, 19, 25, 26 okt 1, 2 nov 13.00 – 17.00 uur

De feestelijke opening is op zondag 19 oktober om 16.00 uur.

Nicole JordanDe muzikale omlijsting tijdens de opening zalCelia Garcia-Garcia
worden verzorgd door Nicole Jordan (sopraan)
en haar pianiste Celia Garcia-Garcia.

 

 

 

 
 

De finissage is op 2 november om 16.00 uur.

De tentoonstelling heeft een apocalyptisch karakter.  Passend bij het huidige tijdsgewricht. We hebben dit jaar gekozen voor het Nietzscheaanse thema: Ondergang en overgang. ‘De mens is een koord’ schrijft Nietzsche, ‘een koord geknoopt tussen dier en Übermensch’ … ‘ een koord boven een afgrond ‘.

In deze turbulente tijden lijken we met zijn allen in die afgrond te vallen. Ontheemde mensen die in gammele bootjes op zoek zijn naar een beter leven, extremisten die zonder gewetensbezwaren mensen gijzelen, hoofden afsnijden, meisjes ontvoeren en verkrachten en nationaal erfgoed vernietigen, nationalisten die een vliegtuig vol burgers uit de lucht schieten en doen alsof ze van niets weten, buurlanden die elkaar op leven en dood bevechten….we mogen hopen dat er ondanks alles ooit sprake zal zijn van overgang naar betere tijden. Van vrede en vriendschap.

Ondergang en overgang zien we niet slechts in de wereld om ons heen. Ook in onszelf kan er sprake zijn van ‘ondergang en overgang’. Van ingrijpende veranderingsprocessen die uitzichtloos lijken maar uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuw begin, tot een nieuw leven en ook tot nieuw werk.

Dat willen we laten zien met deze tentoonstelling ‘Ondergang en overgang’. Iedere Terra-vivakunstenaar heeft dit thema op geheel eigen wijze vormgegeven. De tentoonstelling bestaat uit schilderijen, tekeningen, objecten en keramiek. Iedereen is van harte welkom!

 

Erik Rumpff verwerkt vaak het thema “reizen” in zijn werk:

“In de serie “Tegenspoed” zijn de angsten verbeeld die je hebt bij de voorbereiding van een reis, in dit geval een zeereis. In 13 flessen zijn scheepsrampjes verbeeld, zoals een stranding, een reuzengolf, het einde van de wereld. Door de handzame vorm en het kleine formaat zijn de rampjes hanteerbaar geworden en stop je ze gemakkelijk weg, net als de angsten.
Wel hangt er een foto-drieluik van een echte scheepsramp dreigend aan de muur. Daarentegen vertelt een pleister dat het allemaal weer over gaat.”

 

Frits Veenland:

“Posthistorische ondergang en overgang zijn hetzelfde of identiek of geven elkaar de hand.
Ik zie mezelf als conglomeraat van onderdelen, die steeds opnieuw worden uitgewisseld
en geconfigureerd. Mijn herinnering wordt telkens opnieuw, afhankelijk van de omstandigheden, geconstrueerd op basis van beschikbare databank van herinneringen en sporen.”

 

Irma den Hertog:

“Voor Irma den Hertog zijn innerlijke transformatieprocessen een bron van inspiratie.
Werken van mystici en dichters als Paul Celan en T.S.Eliot. Haar werk heeft een tekenachtig karakter. Abstractie en figuratie zijn in haar werk verweven en ze werkt met houtskool en pigmenten op doek. In deze apocalyptische tijden heeft zij er voor gekozen een serie werken te maken bij de profetische teksten van de Apocalyps. Het laatste Bijbelboek dat ontstaan is uit een innerlijke transformatieproces maar tegelijkertijd de huidige situatie in het Midden Oosten lijkt te beschrijven.”

 

Vivienne Lopes de Leão Laguna:

“Ik wil via het thema Ondergang en Overgang proberen te verbeelden wat de ondergang van een idee betekent voor de geest. De ondergang van een idee (bijv. het idee god en de ondergang daarvan, door hem dood te verklaren) kan geestelijke ruimte en bevrijding brengen maar er verdwijnt ook houvast. In hoeverre is het menselijke brein in staat houvast los te laten en mondt dat uit in wijsheid en/of waanzin?”

TERRA-VIVAKUNSTENAARS:

Lili Berger, Ria Diercks Kroon, Irma den Hertog, Birke Hesse, Stéphanie Knage, Aad Ledeboer, Vivienne Lopes de Leão Laguna, Erik Rumpff, Thea Schenk, Frits Veenland.

uitnodiging-ondergang-overgang6602